Tự hỏi bạn cần bao nhiêu dữ liệu?

Nhận câu trả lời của bạn sau 30 giây tại đây

1. Bạn đang đi đâu?

Sử dụng dữ liệu - thông tin và lời khuyên hữu ích

Xin lưu ý: Khi các ứng dụng trở nên phức tạp hơn và máy ảnh tạo ra hình ảnh và video có độ phân giải cao hơn, có khả năng mức tiêu thụ dữ liệu của bạn sẽ tăng lên. Đừng quên tính đến yếu tố đó khi bạn chọn kế hoạch của mình.