Doanh nghiệp eSIM du mục

Giải pháp dữ liệu di động cần thiết cho nhân viên của bạn khi đi công tác nước ngoài.

  • Không có chi phí chuyển vùng - tiết kiệm tới 75% so với chuyển vùng truyền thống
  • 4G/5G Nhanh
  • Tài khoản quản trị viên miễn phí để quản lý eSIM
enterprise landing image
enterprise landing image illustrationenterprise landing image illustration

Kết nối toàn cầu

Chọn gói eSIM ở các quốc gia/khu vực mong muốn cho lực lượng lao động của bạn ở 170 quốc gia

enterprise landing image illustrationenterprise landing image illustration

Phân phối tức thì

Phát hành eSIM cho lực lượng lao động của bạn ngay lập tức

enterprise landing image illustrationenterprise landing image illustration

Quản lý thời gian thực

Quản lý việc sử dụng dữ liệu eSIM bất cứ lúc nào

enterprise landing image illustrationenterprise landing image illustration

Báo cáo thời gian thực

Tải hóa đơn cho Phòng Tài chính của bạn

enterprise landing image illustrationenterprise landing image illustration

Bảo mật cấp doanh nghiệp

Tuân thủ GDPR với chứng nhận ISO

Khách hàng của chúng tôi

Câu hỏi thường gặp về doanh nghiệp Nomad

Xem tất cả câu hỏi thường gặp