Quay lại

Đăng ký Cổng thông tin web doanh nghiệp Nomad eSIM

Có bao nhiêu nhân viên mỗi tháng đi du lịch nước ngoài trong công ty của bạn?*

0-10

10-50

50-100

100-500

Hơn 500

Họ đi du lịch ở đâu nhiều nhất?* (Bạn có thể chọn nhiều điểm đến)

Vui lòng chọn

Người khác

Mức tiêu thụ dữ liệu trung bình cho một nhân viên trong chuyến công tác quốc tế là bao nhiêu?

1-3GB

3-5GB

5-10GB

10-20GB

Hơn 20GB

Tôi không chắc

Vui lòng gửi hồ sơ đăng ký công ty của bạn dưới đây.

Bạn không cần phải hoàn tất bước này nếu bạn đã nhập địa chỉ email công ty và trang web có thể xác minh ở trên

Bất kỳ tài liệu nào xác minh bạn là một doanh nghiệp hợp pháp là đủ. Một số ví dụ về bài nộp được chấp nhận:

  • Chứng từ thuế
  • Giấy chứng nhận kết hợp
  • Bất kỳ tài liệu nào khác thể hiện chính thức tên pháp lý và số đăng ký của công ty bạn
Chọn tập tin

Drag PDF, image, Word, Excel, and PowerPoint files

Các định dạng hỗ trợ:

PDFDOCXLSPPTPNGJPG

Kích thước tệp tối đa: 10MB

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích sử dụng nào. Nếu có thêm thắc mắc, vui lòng kiểm tra Chính sách về quyền riêng tư của Nomad